Tomasz Olszewski
Pracownia rzeźby i konserwacji przedmiotów zabytkowych


Żoliborz, ulica Gawińskiego 3
Warszawa, 01-645

Telefon: 602 260 867